Do nového roku 2023 jsme vkročili ...

Personální nouze se nevyhýbá ani Senior klubu a protože se jeden z trojice králů opět někde zapomněl nebo zakoukal, obětavě ho alespoň částečně nahradil nepostradatelný Karel ... :-)
V klubovně zůstala tato skutečnost hostům utajena a proto v ní před příchodem koledníků žádná nervozita nevládla, jak dokumentuje několik úvodních snímků.
Příchozí králové si ale dokázali krátce po vstupu zjednat ticho a respekt, k čemuž přimělo přítomné zejména působivé sólo Zdenka Sedláře. Poté všichni nejen podpořili zpěvem dvojici koledníků, ale ukázněně nechali vyniknout i jejich sóla a následně také ochotně a s úsměvem přispěli nejen do jejich pokladniček, ale doprovodili je i při zpívaném poděkování a přání ... :-)
O to víc byli překvapeni, když se náhle "ten černý vzadu" vrátil zpět do sálu a osobním příkladem strhl téměř všechny k aktivnímu rozcvičení se (včetně oblíbeného "ptáčka" s hudebním doprovodem) s poukazem na to, že je čeká dlouhé putování do Betléma a je nutno se na to fyzicky i psychicky připravit ... :-) (nečekaně byla i tato překvapivá část dokumentována a zvěčněna, jak potvrzují doprovodné snímky :-)).
A pak už došlo na postupnou konzumaci tvarohových řezů, kávy a lambruska (přebytků ze silvestra) v přestávkách mezi zpíváním a povídáním ...
Dokonce se podařilo (pod dohledem přítomných) v závěru tříkrálové oslavy průběžně odstrojit stromek a ostatní součásti vánoční výzdoby (bez újmy na ozdobách či jiných jejích součástech) a tak všichni účastníci opouštěli uklizenou klubovnu s dobrou náladou, pohodou a s vírou, že podobně úspěšně společně zvládneme i právě započatý rok 2023 ... :-)