Blahopřání říjnovým jubilantům bylo opět ...

Tentokrát nejen proto, že při zahájení opět nebyly přítomny se svým vystoupením děti ze ZŠ a pan starosta, ale i tím, že proběhlo několik dní před opětovným dílčím zpřísněním protikovidových opatření od pondělí 25. října.
Když o tom na začátku slavnosti informoval vedoucí klubu a o realizaci těchto opatření při klubových akcích, nečekaně až agresivně zareagovaly dvě z návštěvnic a hlasitě se začaly domáhat i dalších opatření, jdoucích až za opatření, stanovená vládou. Vedoucí klubu situaci zvládl, odkázal v podstatě "výtržnice" do stanovených mezí, situaci i opatření ještě jednou vysvětlil - a pak už se slavilo jako obvykle.
Přítomní si krátkým incidentem náladu pokazit nenechali, rozhýbali se a zacvičili si i za doprovodu harmoniky a po zpívaných hudebních zdravicích Zdeňka Sedláře a přípitku představil jmenovaný přítomným nejen dvě říjnové oslavenkyně, ale i dvě oslavenkyně z jarních měsíců, kdy blahopřání neprobíhalo, mezi nimiž byla i devětaosmdesátiletá Ludmila Honková.
Připomněli jsme si i Standu Třasáka, jemuž zdravotní stav neumožnil nás v klubovně navštívit, a tak ho vedoucí navštíví v Domově seniorů hned, jakmile to bude možné.
A pak už to probíhalo jako obvykle - konzumací pohoštění (organizátoři zvládli i drobnou komplikaci při zajišťování chlebíčků), zpěvem a poslechem harmoniky i povídáním ...