Blahopřání lednovým jubilantům 2023 ...

Tím, které se podařilo díky vstřícnosti nového vedení ZŠ Mutěnická, byla účast dětí ze školní družiny na první letošní slavnosti, spojené s blahopřáním jubilantů. Děti z první třídy přišly pod vedením vychovatelky paní Blažkové plné nadšení, že se mohou pochlubit písničkami a scénkami, které si nacvičily, a velkou část své radosti přenesly i na všechny přítomné. Bylo mít z čeho radost, neboť to bylo poprvé od začátků kovidových opatření na jaře roku 2020, tzn. po téměř třech letech, a tak si to všichni opravdu užili. A děti měly při odchodu radost z úspěšného vystoupení i drobného dárku za odměnu ... :-)
Druhým překvapením měla být účast paní starostky, ale ta se bohužel musela omluvit kvůli prodlouženému jednání na magistrátu. Ale zvládli jsme to podobně jako v předcházejícím roce - po krátkém zacvičení si (včetně "ptáčka") přišla hudební zdravice Zdeňka Sedláře a po ní společně zazpívané "živijó", následované přípitkem všem přítomným.
Poté Zdeněk Sedlář představil přítomným pětici oslavenkyň, mezi nimiž byla nejstarší paní Benešová a poslední Anežka Vaňurová, které sice zdravotní důvody dočasně zabránily být osobně přítomna, ale přesto jsme jí zazpívali "na dálku" a popřáli brzké uzdravení a návrat mezi návštěvníky klubu ... :-)
A pak už se jako vždy další hodinku posedělo u pohoštění a zpívalo s harmonikou písničky na přání ...