Akce a informace

Knihovna Jiřího Mahena Brno - Vinohrady pomáhá

Do 31. 12. 2022 mají všichni občané Ukrajiny novou registraci do knihovny zdarma. Čtenářský průkaz vám nebo vašim dětem zřídíme po předložení dokladu totožnosti, cestovního pasu nebo dokladu o pobytu.

zobrazit více

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Brna ke GO-UP

Informace z radnice

zobrazit více

Informace pro občany Ukrajiny

Informace pro občany Ukrajiny

zobrazit více

PROHLÁŠENÍ VEDENÍ M.Č. BRNO – VINOHRADY A DŮLEŽITÉ INFORMACE K POMOCI UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM

Vedení městské části Brno – Vinohrady sleduje se znepokojením probíhající válečný konflikt na Ukrajině. Odsuzuje tuto válku jakož i války ostatní. Představitelé m.č. si uvědomují tíhu, kterou nesou obyvatelé Ukrajiny v probíhající válečné situaci a snaží se zajistit v intencích svých možností pomoci ukrajinským uprchlíkům postiženým tímto válečným střetnutím.

zobrazit více

Pomoc Ukrajině

V současné době m. č. Brno-Vinohrady zjišťuje možnosti a kapacity v oblasti bytové a nebytové se záměrem poskytnutí existenční pomoci případným uprchlíkům z Ukrajiny zasaženým válečným konfliktem.

zobrazit více

Poplatek za psa pro rok 2022

Úřad městské části Brno-Vinohrady oznamuje, že na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2021 o místních poplatcích je pro rok 2022 stanovena, podle návrhu Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady, pro městskou část Brno-Vinohrady nová výše základní sazby poplatku ze psa, která činí 800,- Kč za rok za prvního psa (dosud 1 500,- Kč) a 1 200,- Kč za rok za druhého a každého dalšího psa téhož držitele (dosud 2 250,- Kč), drženého v bytovém domě.

zobrazit více

 <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >