ZAPLATÍME V ROCE 2022 ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VÍC?

částka: 670 Kč číslo účtu (fyzické osoby): 111220022/0800 variabilní symbol: rodné číslo poplatníka bez lomítka číslo účtu (právnické osoby): 111182222/0800 variabilní symbol: IČ splatnost: 31. května 2022

Zásadní změnou schválenou novým zákonem je, že nově jsou poplatníky nejen fyzické, ale i právnické osoby