Vinohradské školství v roce 2021

Vinohradské školství v roce 2021

Končící rok 2021 představoval v mateřských školách a v základní škole, kde je zřizovatelem městská část Brno – Vinohrady, výrazné zatížení pandemií COVID 19.

Základní škola přešla po celostátním uzavření do režimu distanční výuky. Mateřské školy vzorně používaly režimová opatření. Díky spolupráci s většinou rodičů, kterou si paní ředitelky velmi pochvalují, se v první polovině roku vinohradské školství nestalo zdrojem šíření pandemie. Hlavním opatřením proti onemocnění COVID 19 v roce 2021 bylo očkování. Na vinohradských školách byl výsledek výborný, neboť především u pedagogických pracovníků bylo dosaženo velmi vysokého procenta proočkovanosti. Ale i výjimky představovaly učebnicový příklad z epidemiologie, kdy díky onemocnění COVID19 u neočkované vychovatelky musely na podzim tři třídy do karantény. Několik učitelů muselo do karantény nebo "izolace", protože někdo z jejich rodiny byl pozitivní, takže při výuce chyběli.  Kolegové ochotně zastupovali jeden za druhého.  Protiepidemická pravidla se postupně měnila.

Zde je též na místě poděkovat všem rodičům, kteří nechali a v budoucnu nechají své děti očkovat proti COVID19. Je to jediná cesta pro omezení karantén, zajištění bezpečné prezenční výuky a zabránění šíření tohoto nebezpečného respiratorního onemocnění dětmi do rodin.

Začátek školního roku na Základní škole Mutěnická přece alespoň částečně umožnil uvítání prvňáčků. Sice bez přítomnosti rodičů, ale alespoň paní ředitelkou, panem starostou a místostarostou.

I přes výše uvedené problémy se rozvoj vinohradského školství nezastavil. V září byly otevřeny nové tři třídy mateřské školy (v areálu Bzenecká), a tak byl vyřešen mnohaletý problém nedostatku míst v mateřských školách pro vinohradské děti. Ježíšek pak přinese Mateřské škole Prušánecká dokončení velmi náročné rekonstrukce kuchyně. 

Žáci od 4. do 9. třídy Základní školy Mutěnická budou jistě nadšeni z robotické stavebnice určené pro výuku informatiky, která je zde profilovým předmětem. I na Mutěnické bude Ježíšek nadělovat, po Vánocích budou zakoupeny 3D tiskárny. Bez vánoční výzdoby zejména v mateřských školách si advent už neumíme představit. Každý rok je tematicky poněkud jiná a někde mají z minulých let i krásnou fotografickou dokumentaci. Chtěli bychom všem, kteří se na přípravě Vánoc pro děti podíleli, touto cestou srdečně poděkovat.

Přejeme všem dětem, rodičům a pracovníkům ve školství, kteří na Vinohradech pracují nebo bydlí, krásné Vánoce a do roku 2022 co nejvíce zdraví a štěstí.
 
                                                          prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.  místostarosta            
                                                          Miroslava Jojová, úsek školství