Věž s ptačími hnízdy ve výstavbě. Na konci Velkopavlovické se buduje velký hrací prvek.

Věž s ptačími hnízdy ve výstavbě

Na konci Velkopavlovické se buduje velký hrací prvek.

 

Šest a půl metrů vysoký lanový prvek Věž s ptačími hnízdy je čerstvě vztyčen a zabetonován. Celé staveniště je oploceno. Obracíme se s prosbou na rodiče, aby upozornili děti o zákazu vstupu, dokud beton neztuhne. V případě lezení na věž by v této době mohlo dojít ke zřícení celé stavby a vážnému úrazu.

O otevření a zpřístupnění hracího prvku budeme informovat.

 

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. – místostarosta

Petra Vrabcová – úsek tajemnice