Vandalizmus

Vandalizmus
 
V posledních měsících vandalizmus v naší městské části zesílil. Skupinou mladistvých jsou poškozována dětská hřiště.

Poslední incident na Valtické ukazuje přiložená fotografie. Člen rady MČ Brno – Vinohrady pro bezpečnost Mgr. Ing. Martin Hynšt dohodl s oblastním vedením Městské policie zvýšený dozor nad dětskými hřišti. Škody v každém případě přesahují hranici pro trestný čin. Za nezletilé děti mají trestněprávní odpovědnost jejich rodiče. Obracíme se na občany Vinohrad, aby v případě, že jsou svědky takového chování, neprodleně volali na linku 156 Městské policie. Dodatečná hlášení Městské nebo Státní policii mají smysl tehdy, pokud je např. pořízena fotografie pachatelů nebo je možné uvést jejich přesný popis.

Likvidace škod stojí nemalé finanční prostředky ze skromného rozpočtu poskytovaného naší městské části Městem Brnem, které pak není možné využít pro modernizaci dětských hřišť.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. – místostarosta
Petra Vrabcová – odbor tajemnice