V roce 2020 začala m. č. uvolněné obecní byty kompletně rekonstruovat

V roce 2020 začala m. č. uvolněné obecní byty kompletně rekonstruovat, vč. nového bytového jádra a elektroinstalace

 

Během roku 2020 začal Bytový odbor ÚMČ Brno-Vinohrady kompletně opravovat nově uvolňované obecní byty před jejich novým pronájmem zájemci z pořadí žadatelů o byt MČ. I když se každoročně na Vinohradech uvolní tímto způsobem jen nevelký počet obecních bytů je důležité, abychom rekonstrukci/obnovu bytového fondu zahájili a soustavně se jí věnovali.

 

Michal Krejsa, místostarosta