Ukončení 3. etapy obnovy elektroinstalací 4. p. obecních bytových domů

Vážení čtenáři,
 
začátkem října letošního roku byla dokončena třetí etapa obnovy elektroinstalací páteřních rozvodů ve společných prostorách obecních domů. Jednalo se o 4. podlažní bytové domy Mutěnická 15, 17, 19, 21 a Vlčnovská 2, 4, 6, 8.
Cílem obnovy, stejně jako v předchozích dvou etapách, byla oprava páteřních rozvodů, instalace nových rozvodných skříní, výměna domovních telefonů, instalace světel s pohybovými čidly, vč. instalace nouzových únikových světel. Realizaci zakázky uskutečnila společnost ELEKTRO PLUS, s. r. o., jejíž pracovníci si tímto zaslouží poděkování za kvalitně odvedenou práci. Poděkování rovněž náleží stavebnímu a technickému dozoru celé akce Bc. Martinu Olbrechtovi, za jeho pečlivou a zodpovědnou práci při zajištění všech tří etap obnovy elektroinstalací v letech 2018-2021 a v neposlední řadě nájemníkům, kteří byli při realizaci zakázky dotčeni.
Obnova elektroinstalací postupně probíhala v letech 2018-2021 ve 12. p., 8. p., 4. p., obecních domech a v domě Mikulovská 9, kde navíc proběhlo vybudování nových evakuačních výtahů.
Náklady za výše uvedené období a rozsah prací dosáhly v souhrnu částky 57 mil. Kč vč. DPH. Z toho 41 mil. Kč uhradil bytový odbor UMČ Brno-Vinohrady, 8,8 mil. Kč bylo poskytnuto jako dotace ze strany MMB a 7,2 mil. Kč jako bezúročná zápůjčka.
Věříme, že nově obnovená elektroinstalace bude sloužit nájemníkům k jejich plné spokojenosti.Bc. Michal Krejsa, 1. místostarosta m. č.
Ing. Eva Králíčková, vedoucí odboru bytového a všeobecného