Respirátory sociálně potřebným

V dubnu budeme pokračovat s distribucí respirátorů pro sociálně potřebné. Našim občanům, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, nabízíme k dispozici respirátory třídy FFP2. Tímto krokem chceme pomoci nejohroženějším skupinám, pro které jsou povinné respirátory citelným zásahem do rozpočtu. Respirátory pro naše občany jsme obdrželi od brněnské potravinové banky, které tímto děkujeme.

Během března jsme respirátory distribuovali cíleně, především pomocí sociálního odboru MČ, 6. dubna dáváme příležitost všem občanům, kteří se ocitili v mimořádně tíživé sociální situaci.

Respirátory budeme vydávat 6. dubna od 9:00 do 10:00 v přízemí budovy radnice – výdejové okénko vedle Kadeřnictví Iveta. Respirátory budou vydávány osobám sociálně potřebným na základě předložení adekvátních dokumentů o tíživé životní situaci a na základě individuálního posouzení pracovníky ÚMČ. Druhou podmínkou je trvalé bydliště na území naší městské části,

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta