Městská část Brno-Vinohrady žádá občany, nekrmte holuby

Nadměrný výskyt holubů je závažný problém, který trápí většinu měst, naši městskou část nevyjímaje. Holubi jsou totiž nebezpečnými přenašeči nejrůznějších nákaz. Kromě jiného mohou být hostiteli viru klíšťové encefalitidy či přenašeči salmonelózy a velmi často jsou nakaženi toxoplazmózou. Mohou mít vliv na lidské zdraví také tím, že jsou obrovským zdrojem roztočů a svým trusem rozšiřují do okolí velké množství alergenů. Nezanedbatelné jsou i škody ekonomické, a to poškozování budov a městského mobiliáře agresivním holubím trusem.
 
Městská část Brno-Vinohrady vyvíjí neustálé úsilí ke snížení výskytu holubů, ale bez omezení dostupnosti jejich potravy, není stav holubů snížen dostatečně. V tom mohou nejvíce pomoci sami občané, a to tím, že nebudou holuby krmit a zajišťovat jim dostupnost potravin jejich odhazováním mimo popelnice a odpadkové koše. Potraviny, které zůstávají na zemi, navíc živí i jiné nežádoucí obyvatele veřejného prostoru – například krysy, potkany či volně žijící kočky.
 
Městská část Brno-Vinohrady se proto obrací na občany s žádostí, aby holuby nekrmili a pomohli tak zabránit jejich nežádoucímu přemnožení. 
 
Děkujeme.
 
MČ Brno-Vinohrady