Prázdninový provoz mateřských škol

 

Rada m. č. Brno-Vinohrady vzala na vědomí předpokládaný prázdninový provoz tří mateřských škol (MŠ) v roce 2021.

MŠ Bořetická 7, MŠ Sněhurka Bořetická 26 a MŠ Velkopavlovická 15 stanovují dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) letní prázdninový provoz ve školním roce 2020/2021 od 7. 7. do 23. 7. 2021. Vzhledem k plánované rekonstrukci kuchyně MŠ Prušánecká 8 letos prázdninový provoz nezajišťuje. Děti z této MŠ budou přijaty na prázdninový provoz (od 7.7.-23.7.) do výše uvedených mateřských škol. Mimo uvedený termín je provoz v mateřských školách m. č. Brno-Vinohrady v době prázdnin přerušen. Dále ředitelky zveřejní v MŠ informace pro rodiče o možnosti a podmínkách předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu přerušení provozu.

Miroslava Jojová – úsek školství

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. - místostarosta