Omezení otevírací doby pošty

Redukce otevírací doby České pošty na Vinohradech

Česká pošta se rozhodla redukovat otevírací dobu svých pracovišť. K redukci došlo na poštách v celé České republice i ve městě Brně, včetně Vinohrad. V Brně se zúžení
otevírací doby nevztahuje pouze na tři místa (pošta na hl. nádraží, v Králově poli a v Lískovci). Na konci září jsem na Vinohradech jednal s ředitelem pobočkové sítě České pošty pro jižní Moravu Ing. Bc. Jiřím Rotschedlem. Seznámil jsem jej s naším nesouhlasem s redukcí otvírací doby pošty na Vinohradech. Bylo mi sděleno, že opatření platné pro celou republiku je neměnné. Shodli jsme se však na tom, že někdy na konci roku situaci vyhodnotíme a případně ji upravíme. Bylo mi slíbeno, že na naší poště budou jako protiváha redukované otvírací době v provozu všechna čtyři okénka, což se, myslím si, stalo. Pan ředitel mi rovněž slíbil, že vinohradské veřejnosti kroky České pošty objasní, ozřejmí. Slib splnil a Vy si můžete níže přečíst vysvětlující text pana ředitele, tedy stanovisko České pošty.
 
                                                                                Jiří Čejka, starosta

K provozní době pošty

Jaké byly důvody úpravy provozní doby některých poboček České pošty od 1. 10. 2020?
V uplynulých měsících jsme zaznamenali na našich pobočkách nutnost řešit zajištění chodu pošt během nouzového stavu a hledali jsme cesty, jak udržet pobočky dostupné pro veřejnost, i když celá řada jiných subjektů byla dobrovolně uzavřená – např. úřady a i některé banky. Toho jsme byli schopni dosáhnout jen za cenu zavedení jednosměnného provozu. Donutil nás k tomu nižší počet našich pracovníků, neboť byli nemocní nebo byli s dětmi doma na OČR. Na našem regionu nám chybělo přes 270 pracovníků z 1900. Nastavení jednosměnných provozů se ukázalo, i ekonomicky velmi výhodné (vzhledem k délce úvazků našich pracovníků, kdy musel být chod jedné přepážky  zajišťován dvěma pracovníky). Po zohlednění přestávky pracovníků a předání pracoviště byla každá přepážka dostupná veřejnosti jen 8,5 hodiny a díky tomu jsme nemohli mít otevřené všechny přepážky v nejvytíženějších časech. Zavedením jednosměnného provozu došlo sice k redukci otevírací doby pošty na 7 hodin týdně, nicméně nám to umožnilo těchto 7 hodin zajistit jen jedním pracovníkem a navýšit tak počet otevřených přepážek současně. Na naší pobočce Brno - Vinohrady dříve mohlo být otevřeno průměrně 2,5 až 3 přepážky a po zavedení změny budou veřejnosti k dispozici všechny přepážky po celou otevírací dobu, snad až na výjimečné situace, kdy pracovníci náhle onemocní nebo nastane jiná, nepředvídatelná situace.
 
Proč není možné změnit novou provozní dobu?
Otevírací dobu pobočky nastavila Česká pošta v rámci své strategie jednotně u více než 1200 poboček, aby se zvýšila transparentnost v tom, jak jednotlivé pobočky mají otevřeno. Pošta Brno-Vinohrady patří do segmentu pošt, které mají nyní rozsah 35 hodin v pracovním týdnu, a proto její doba byla stanovena pevně na: v pondělí a ve středu od 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 a ve zbylé dny: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00. Každá pošta v jednosměnném provozu má stanovenou i hodinovou pauzu na oběd (12:00 – 13:00). Chceme vyjít vstříc i svým pracovníkům, aby si i oni mohli dopřát čas na odpočinek, jako je tomu u jiných profesí, např. v bankách, na úřadech apod. Česká pošta má vesměs dva základní segmenty zákazníků – dopolední klient (nejčastěji senioři nebo maminky na rodičovské dovolené či firemní klienti) a odpolední klienti (nejčastěji lidé v produktivním věku, kteří přes den pracují). Dopoledních klientů je v celé České republice přibližně 2,5 milionu a odpoledních 5,5 milionů. Dopolední klienti chodí na pošty častěji (někdy týdně, jindy měsíčně) a naopak odpolední klienti navštěvují poštu 2 až 3 krát za rok. Je tedy logické, že jsme museli jednosměnný provoz nastavit více ve prospěch dopoledních klientů a naopak zpřístupnit nově pobočky před 18:00 alespoň 2 dny v týdnu pro odpolední či večerní klienty.
 
Sídliště Brno-Vinohrady je typické tím, že zde bydlí převážně mladí lidé v produktivním věku. Jak si tyto klienty chcete získat, když má pobočka pošty otevřeno jen 2 dny v týdnu pro tuto skupinu obyvatel?
Rozumím tomu, že některá sídliště jsou specifická, zejména mladá a rozvíjející sídliště ve velkých aglomeracích. Lidé na těchto sídlištích většinou jen bydlí a zřídkakdy pracují. Nicméně myslíme i na tyto klienty, neboť obsluha našich klientů ve městech je přeci jen snazší z následujícího důvodu: v Brně mohou klienti využívat celou řadu dalších poboček v celém městě. Zdaleka již neplatí, že si zásilku musíte vyzvednout tam, kde je vaše domovská pošta. Klienti často o možnosti přeposlání zásilky na jinou pobočku vůbec nevědí, přitom je to běžně fungující servis, které pro naše zákazníky zajišťujeme dennodenně, stačí na domovskou poštu zatelefonovat a požádat o přeposlání na jinou pobočku. Kromě toho si klienti mohou zřídit zákaznickou kartu a navést na ni zmocnění k vyzvedávání zásilek. Zásilky (kromě zásilek určených výhradně do vlastních rukou adresáta) pak za adresáta může vyzvednout osoba oprávněná k vyzvednutí, tj. např. manžel či manželka na rodičovské dovolené. 
Do třetice bych zmínil další zkvalitnění služeb. Naši klienti mohou využívat stále se zahušťující síť Balíkoven k vyzvedávání „Balíků Do balíkovny“, což opět přispěje k vyšší kvalitě poskytovaných služeb. V rozvoji sítě Balíkoven zohledňujeme nejen lokalitu, ale i otevírací dobu subjektu, který pro nás balíkovnu bude provozovat. Všechny tyto kroky mají za cíl usnadnit přístup k našim poštovním službám nebo zlepšit kvalitu obsluhy. Pro obyvatele sídliště Brno-Vinohrady bude nejzásadnější změna navýšení počtu otevřených přepážek, a v důsledku toho zrychlení doby obsluhy zákazníků.
 
Jsou některé pobočky v Brně otevřené v jiných časech?
Brno má určené celkem tři velké oblastní pošty – Brno 2 (hlavní nádraží), Brno 25 (Starý Lískovec) a Brno 12 (Královo Pole), které jsou otevřeny nejméně od 8:00 do 18:00 každý pracovní den. Brno 2 jako největší pošta na Jižní Moravě, je v provozu od 6:00 – 24:00 každý den. Kromě těchto pošt se nezměnila otevírací doba u pošt v obchodních centrech Olympie, Velký Špalíček a Javor. Zbylé pošty v Brně mají otevřeno stejně jako pošta Brno-Vinohrady.
 
Mezi klienty se objevují negativní ohlasy na provedené změny, co tím Česká pošta sleduje?
Na jakékoliv změny lidé většinou reagují negativně, i když v konečném důsledku změna může vést k posunu ve zkvalitnění služeb. Evidujeme však i pozitivní reakce klientů, např. u pošty Brno 3 (Mendlovo nám.). Tato pobočka měla otevřeno od 9:00 do 17:30 každý pracovní den a pracující klienti se na tuto poštu neměli šanci dostat. Změny otevíracích dob přinášejí dva základní efekty. První je zvýšení produktivity našich pracovníků, což vede k druhému efektu: zvýšení počtu otevřených přepážek v jeden moment. Díky tomu zrychlujeme dobu obsluhy. Vycházíme z dlouhodobého trendu, který významně urychlila koronavirová pandemie letos na jaře. Velká skupina klientů se naučila během tří měsíců využívat online služeb a díky tomu nám významně klesl počet klientů na pobočkách. Trend „onlinizace“ klientů je patrný v celé společnosti a reagují na to i banky nebo jiné subjekty založené na službách, které lze poskytovat online. Zasílání zejména listovních zásilek je dnes možné přes datové schránky a v této souvislosti neustále klesá počet klasických zásilek. Reagujeme i na tento trend nabídkou služeb. Pro klienty máme např. mobilní aplikaci Pohlednice online, do které si klient nahraje vlastní fotografie z mobilu, vytvoří koláž fotek do podoby pohlednice a přes aplikaci ji zaplatí a odešle na zadané fyzické adresy. Díky tomu mohou vnoučata kupříkladu i z Pradědu odeslat z mobilu svým prarodičům fyzický pohled s vlastními fotkami, aniž by museli na pobočku pošty. My zajistíme vytištění a následné rozeslání na zadané adresy. Klienti aplikaci využívají nejen jako pohled z dovolené, ale vytvářejí si v ní i pozvánky na narozeniny, které pak snadno z pohodlí domova rozešlou na všechny své známé, kterým přijde taková pozvánka fyzicky do schránky.  Závěrem bych zmínil ještě jeden fakt: celá řada bank v letošním roce zrušila desítky poboček. České poště platná legislativa neumožňuje pobočky rušit a nezbývá nám, než hledat taková řešení, která umožní snížit provozní náklady i při zachování nebo v řadě případů při navýšení kapacity obsluhy. Podařil se najít model, který nám toto umožnil a věřím, že jeho aplikací dojde nakonec k nárůstu spokojenosti s našimi službami.
 
Ing. Bc. Jiří Rotschedl
Ředitel pobočkové sítě JM