Nová zahrada mateřské školy na Tvrdonické

Z přiložených fotografií je patrná snaha vytvořit zahradu v plném souladu s ekologickými požadavky. Hrací prvky jsou ze dřeva nebo dokonce z živého vrbového proutí, které již začíná rašit. Přibude ještě zahradní domek a živý plot, který opticky lépe oddělí zahradu od dalších zelených ploch před budovou. Účelem nové zahrady je též realizace projektu „Skutečně zdravá škola - vzdělávání o ekologickém zemědělství“, podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR. Kompletní dokončení interních i externích pracovišť se předpokládá v měsíci červnu. Věřím, že se v nové části mateřské školy bude dětem líbit.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. místostarosta