Informace z Bytového odboru

Obnova staré elektroinstalace v OD pokračuje

Jak jsem informoval začátkem letošního roku ve Vinohradském Informu i v letošním roce pokračujeme v obnově starých elektroinstalací za nové ve společných prostorách obecních domů. Po vyřízení nezbytných administrativních úkonů a výběru zhotovitele (ELEKTRO PLUS, spol. s.r.o.), jsme započali práce v domě v Mutěnické ulici č. 15, 17, 19, a 21. Podle harmonogramu by měly práce postupně v celém domě skončit do poloviny července. Současně se v červenci rozběhnou práce na výměně elektroinstalací také v domě ve Vlčnovské ulici č. 2, 4, 6 a 8 a jejich předpokládané ukončení je plánováno na konec září.

 

Kamerový systém v OD

Další investiční záměr, který je nyní v řešení se týká zbudování kamerového zabezpečení ve všech vstupních prostorách obecních bytových domů. V době, kdy píši tento článek, probíhá výběr zhotovitele. Pokud půjde vše podle plánu, bude samotná instalace zhotovitelskou firmou zahájena koncem června. Práce budou naplánovány dům od domu, kdy začneme s instalací systému ve 12.p. domech. Ukončení celé instalace v obecních domech se plánuje do závěru prázdnin, kdy bude kamerový systém postupně (po splnění veškerých technicko-provozně-bezpečnostních záležitostí k ochraně osobních údajů – GDPR) uveden do provozu.

 

Bc. Michal Krejsa, 1. místostarosta