Informace k rekonstrukci vodovodního potrubí Pravidelné odkalování nečistot z rozvodů teplé užitkové

V letošním roce začala rekonstrukce potrubního rozvodu studené vody (dále jen SV) společností BVaK v kolektoru pod sídlištěm Vinohrady. Z tohoto důvodu dochází k odstávkám SV v určitých částech v sídlišti. Týká se dodávky teplé užitkové vody (dále jen TUV) i pro jednotlivá odběrná místa (dále jen OM). Tyto časté odstávky zapříčiňují zčeření zkorodovaného kalu na rozvodech TUV v kolektoru k jednotlivým OM (rezavá teplá voda). Na jednotlivých zdrojích provádí Teplárny Brno, a.s. pravidelné odkalování nečistot z rozvodů TUV při servisních pracích. Snahou Tepláren Brno, a.s. je, dodávat k jednotlivým OM dané lokality, TUV v dané teplotě a čistotě.
 
Teplárny Brno, a.s.