Informace k odkupu pozemků

Rada m. č. Brno – Vinohrady pokračuje v řešení situace kolem GO – UP ve prospěch Vinohrad. Na základě návrhu Rady m. č. Brno-Vinohrady na odkup pozemků a souhlasného postoje města Brna, probíhá v současné době stanovení výše finanční spoluúčasti MČ Brno-Vinohrady na tomto odkupu, na kterém trvá město Brno. To stanovilo pro MČ Brno-Vinohrady, spoluúčast ve výši 10 milionů korun, kterou podmiňuje provedení odkupu.

Dne 15.6.2020 Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala výši finanční spoluúčasti a dospěla k usnesení ve kterém doporučuje vinohradskému Zastupitelstvu schválit částku spoluúčasti MČ Brno-Vinohrady na odkupu pozemku do výše 50% kupní ceny (odhad celkové ceny ještě není stanoven) maximálně však do 10 milionů korun.

Usnesení RMČ z 15.6.2020

 

PhDr. Jiří Čejka, starosta MČ