Informace k návrhu Územního plánu města Brna - opakovaná veřejná projednání

Vážení občané,
 
pořizování nového územního plánu města Brna se dostává do další fáze, do opakovaného veřejného projednání. Upravený Návrh ÚPmB byl městem Brnem zveřejněn 14. května 2021. Základní informace naleznete níže na veřejné vyhlášce a na webu města Brna, kde jsou umístěny podrobnější informace k veřejným projednáním, jejich formě, či informace k uplatnění připomínek, námitek a stanovisek.
Opakovaná veřejná projednání návrhu ÚPmB s odborným výkladem zpracovatelů se budou konat v pondělí 21. a úterý 22. června 2021 od 15 hod a to jak prezenční formou v areálu Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 405/1, tak i formou distanční v podobě online přenosu. Podrobnější informace a odkazy naleznete níže na veřejné vyhlášce.
Dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 29. června 2021 včetně, může každý uplatnit své písemné připomínky.
 
 
Michal Krejsa, 1. místostarosta m. č. 

VEREJNA-VYHLASKA