Ceny pronájmů tělocvičen na Bzenecké, už máme pouze omezené hodiny

Dlouhodobý a pravidelný pronájem
 
 
  1. Pro děti mládež ….. 322,50  Kč/hodina   
  2. Ostatní ……………….  430,00 Kč/hodina
 
 
 
Krátkodobý pronájem – jednorázový
  
  1.        Pro děti mládež ….. 322,50  Kč/hodina   + 21 % DPH
  2.        Ostatní ……………….  430,00 Kč/hodina    + 21 % DPH
  Kontaktní osaba :

paní Kovandová tel.:511 189 025, e-mail: kovandova@vinohrady.brno.cz