Bytový odbor 2018-2022

Bytový odbor 2018-2022
 
Vážení čtenáři,
na konci volebního období se sluší shrnout nejdůležitější záležitosti v oblasti péče o obecní bytový fond. Během celého volebního období jsme se vám snažili pravidelně přiblížit všechny podstatné záležitosti, akce a změny, které se týkaly obecního bydlení.
V letech 2018-2022:
  • po celou dobu jsme udrželi stejnou výši nájemného, nezvyšovali jsme
 
  • byla ve společných prostorách obecních domů provedena kompletní rekonstrukce staré elektroinstalace za novou. Opraveny byly páteřní rozvody a nové rozvodné skříně, vyměněno a rozšířeno stávající osvětlení vč. pohybových čidel na chodbách domů, dále byla zahrnuta instalace nouzových únikových osvětlení s vlastními zdroji zálohy a kompletně vyměněny domovní telefony. Výměnu starých elektrorozvodů v domech na Pálavském nám. 1, 2 a Bzenecké 19, 21 bylo nutno z důvodu nepříznivé pandemické situace odložit a přikročeno k ní bude příští rok
 
 
  • byly zbudovány 2 nové lůžkové evakuační výtahy v domě Mikulovská 9 vč. nové elektroinstalace, protipožárních dveří a nových podlahových krytin ve společných prostorách celého domu
 
  • byla zahájena postupná kompletní generální rekonstrukce uvolněných obecních bytů
 
 
  • nájemníci mají možnost využít finanční příspěvek k rekonstrukci původního bytového jádra za nové, či příspěvek na výměnu vchodových dveří
 
  • pro zvýšení bezpečnosti a z důvodu prevence kriminality jsme nechali ve vstupních částech obecních bytových domů zbudovat nový kamerový systém
 
Během celého volebního období jsme hospodařili s finančními přebytky, ze kterých jsme mohli hradit splátky za dřívější zateplování obecních domů, navíc jsme nebyli nuceni použít finance z rezervního fondu.
Máme za to, že bytový fond nemusí generovat zisk, ale musí být generovat obnovu bytového fondu. V současném končícím volebním období se nám podařilo do obecního bytového fondu na Vinohradech mimo každoroční opravy investovat i za dotací MMB více jak 80 miliónu korun.
 
Vážení nájemníci, v současné složité době udržíme současnou výši nájemného v obecních domech i přes častá napadání a nesmyslná trestní oznámení z řad opozice. Chceme vás ujistit, že i do budoucna budeme naslouchat vašim podnětům a snažit se vám pomoci.
 
                                                                                               Jiří Čejka,    Michal Krejsa    
                                                                                               starosta        místostarosta