Brněnské Vinohrady proti podivné manipulaci

Brněnské Vinohrady proti podivné manipulaci
 
Zastupitelstvo městské části Brno-Vinohrady s masivní podporou místních obyvatel vyjádřilo před rokem nesouhlas s developerským projektem GO UP Brno-východ.  Ten měl vyrůst na tenisových kurtech a v parku u základní, mateřské a základní umělecké školy při Čejkovické ulici. Developer tehdy nabídl vinohradské radnici pozemky odprodat, pokud vedle ceny, za níž pozemky získal, budou vypořádány i náklady vynaložené na projektovou dokumentaci stavby. Městská část tak požádala o pomoc Radu města Brna. Ta přišla s řešením:
 
Pozemek na kterém mělo vyrůst údajně velké sportovní zřízení GO UP (dle obav zainteresovaných možná soukromý hotel či soukromý bytový dům) je pozemek soukromý (prodal jej soukromník soukromníkovi) a z pohledu územního plánu (sport a rekreace) je na něm možné uskutečnit záměr výstavby GO UP. Radnice MČ Brno - Vinohrady s výstavbou nesouhlasila a jediná možnost, jak jí zamezit byla odkup těchto pozemků od soukromníka - stavitele. MČ se obrátila o pomoc s odkupem na město Brno. Magistrát souhlasil s takovým řešením (odkupem) a po MČ Brno-Vinohrady (v polovině loňského roku) požadoval částku 10 milionů Kč, neboť se tehdy uvažovalo se o celkové částce odkupu za 20 milionů korun. Od počátku, kdy se začalo pracovat s řešením formou odkupu. Od jara loňského roku se počítalo s tím, že Město Brno zařídí odkup celé „akce“ GO UP a MČ Brno-Vinohrady se bude podílet na této transakci padesáti procenty, nanejvýš částkou deset milionů korun.
Starosta brněnských markrabských Vinohrad Jiří Čejka konkretizoval: "Tedy, že od města si vezme půjčku (10 milionů Kč) a budeme ji splácet asi pěti let. Ke konci loňského roku se ale prodejní částka GO UP navýšila během jednání Města Brna (majetkový odbor) s developerem (p. Maršálek fi Properity) na 24 milionů korun. Městská část opět tuto změnu projednala a naše zastupitelstvo v polovině prosince loňského roku (14. 12.) přijalo usnesení, že se na odkupu bude podílet padesáti procenty, nejvýše však 12 miliony korun, které si od města půjčí a bude je splácet. K zásadní změně došlo na přelomu února a března, kdy nám majetkový odbor magistrátu stroze oznámil e-mailem, že koupě se uskuteční jiným způsobem.  Město Brno koupí za 15,5 milionů Kč oba pozemky, na které je hotov cenový odhad. A k tomu MČ Brno-Vinohrady odkoupí od developera (p. Maršálek) projektovou dokumentaci a další administrativní náležitosti spojené s přípravou stavby GO UP.  Jinými slovy MČ by měla odkoupit „papírový„ materiál, který má pro obec nulovou hodnotu (nic stavět nebude) za 8,5 milionu korun," vysvětlil starosta.
"A to je ten problém," pokračoval: " MČ si nechala vypracovat dva právnické posudky, které jasně varují před takovým postupem. Šlo by se o trestný čin nezákonného nakládání se svěřeným majetkem. MČ tedy dále trvá na řešení odkupem GO UP městem jako celku při podílu MČ 50 procent, nejvýše však 12 milionů korun a půjčce (usnesení Zastupitelstva MČ Brno-Vinohrady z 19. dubna 2021). Městu jsme po rozhovoru starosty Vinohrad s městskými radními Róbertem Čumou a Jaroslavem Suchým (15. 4.) poslali obě dvě právní stanoviska. Radní Čuma odepsal, že „pochopili naše obavy“ a že věc prozkoumají a dají nám vědět. Den po našem vinohradském zastupitelstvu (20. dubna) jednalo Zastupitelstvo města Brna. Avšak programový bod, ve kterém se mělo hlasovat o nabytí GO UP oddělenou koupí (pozemek za 15 milionů Kč koupí město Brno a „papíry“ za 8,5 milionu Kč má koupit zastupitelstvo městské části Brna) byl stažen z jednání," popsal děj starosta Čejka.
Město Brno zadá právní posouzení způsobů koupě (na rozdíl od MČ žádné nemá) a na začátek května svolá mimořádné jednání městské samosprávy. Podle představitele vinohradské radnice "základní problém je v tom, že od přelomu února a března je městská část tlačena  (lidovci) do nezákonného způsobu koupě, aby koupila v oddělené koupi za 8,5 milionu korun bezcennou hromadu papíru a město koupí spořádaně pozemek. My chceme, aby koupě se uskutečnila způsobem, jak se celou dobu předpokládalo – město koupí GO UP jako celek, tedy pozemky plus papíry a Městská část Brno-Vinohrady městu přispěje na tento výdaj padesáti procenty, nejvýše částkou 12 milionů korun, kterou si od města půjčí a bude ji splácet. MČ samozřejmě od začátku nesouhlasí s plánovanou soukromou stavbou velkého zařízení. V zákonném rámci dělá vše pro zamezení výstavby GO UP," podtrhl starosta Jiří Čejka.
(vž)