! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

od 1. 3. 2021 - platí povinnost nosit venku na zastavěném území obce chirurgickou (zdravotnickou) roušku, respirátor nebo nanoroušku. Stejnou ochranu máme mít i v případě, že se mimo zástavbu setkáme blíže než na 2m s osobou, která není z naší domácnosti.

Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě. 

MP nenošení roušek na zastavěném území pokutuje.