Zájezd do Velkých Losin ...

... ale přispěl novými informacemi a zážitky do vědomí jeho účastníků. Jejich zdrojem byla především prohlídka muzea papíru s jeho expozicemi, věnovanými významu, historii a technice výroby papíru v dějinách lidstva i na území našeho státu i krátká exkurze přímo do výrobních prostor poslední ruční výroby papíru u nás - za zamyšlení určitě stojí i moudrá myšlenka, názorně vytištěná a vyjádřená na listu ručního papíru ...
Zajímavá byla i prohlídka národní kulturní památky - zámku ve Velkých Losinách včetně připomenutí neblahého období čarodějnických procesů, odehrávajících se v minulosti v tomto kraji ...
Mnohem příjemnější pak byla procházka zámeckým parkem i s mnoha keři kvetoucích rododendronů - to vše spolu s příjemným výletním počasím a organizačními schopnostmi organizátorky Vlasty Jelínkové přispělo k pohodovým zážitkům účastníků zájezdu ... :-)