Ukázka arteterapie ...

... a myslím si, alespoň podle ohlasu a zájmu v jejím průběhu a závěru, že valná většina z nich nebyla zklamána.
Paní Áda Ulčaková Rosin (původem Izraelka, ale dlouhodobě žijící u nás) nejen zajímavě o této léčebné metodě, kterou studovala a uplatňuje v praxi v nemocnicích, ústavech apod., povídala a vysvětlovala její podstatu a přínos, ale současně ji i ve zkrácené (či spíše zrychlené) formě prakticky předváděla, jak je alespoň trochu vidět na fotografiích ...