Rok se s rokem sešel a tři králové ...

... a opět byli pohostinně přivítáni a odměněni. A pak už se v radostném duchu střídmě hodovalo a především veselilo a zpívalo ...