Poslední lekce angličtiny v roce 2017 ...

... a radosti z pravidelného setkávání se s přáteli a z vědomí každého z účastníků kurzu, že i v seniorském věku se lze vzdělávat, zvyšovat si sebevědomí a ztrácet ostych se domlouvat v cizině ... (vždyť jedna z nás se nebála vyrazit před nedávnem sama za dcerou až do daleké Číny a v průběhu cesty si dokázala poradit na letištích i s některými nečekanými situacemi při přestupech na jiné linky apod.).
Můžete se podívat na účastníky obou kurzů, mj. při společném zpěvu koledy ... :-)