Oslava MDŽ v klubu ...

... jichž se dostavilo mnoho - organizátory potěšila i přítomnost nových zájemců o činnost a akce Senior klubu.
Před vlastním programem dostala možnost vystoupit studentka magisterského programu se svou žádostí o spolupráci a poté se téměř všichni zapojili do rozcvičení těla i mysli, aby byli připraveni na další průběh ...
V rámci připravovaného programu sice nemohly z objektivních důvodů vystoupit členky souboru Stará Líšeň ani děti ze ZŠ Mutěnická, ale dva mladí harmonikáři ze ZUŠ Z.Mrkose to ukázkami své dovednosti plně vynahradili.
A pak už následovala volná část programu - dva členové klubu pečovali o přítomné distribucí připraveného pohoštění (chlebíčku, kávy i sklenky vína k přípitku), v čemž je povzbuzoval se svým nástrojem nejen "velký" harmonikář Karel Mifek i s ostatními dvěma členy hudebního tria klubu, ale svým zpěvem i smíšený sbor, tvořený všemi přítomnými ...
A jak ubíhal čas, oba distributoři občerstvení prokázali svou zručnost a průběžně se starali i o následnou očistu jimi rozneseného nádobí (pod heslem "co jste si roznesli, to si i umyjte"), takže kuchařinky si mohly opět po roce opravdu užít oslavu, posedět a sledovat "cvrkot" ... :-)
Při odchodu pak každá z přítomných dostala karafiát, na jejichž koupi opět přispěla místní organizace KSČM - i touto cestou jí patří poděkování ...