Neautorské čtení Hanky Žaludové ...

... úspěšně otevřelo akce roku 2018 v klubu. Přítomno bylo sice méně zájemců než při silvestrovském posezení, všichni se ale ke svému překvapení dozvěděli hodně pro většinu zcela nových informací o anglickém humoristovi, od jehož smrti v průběhu první světové války v loňském roce uběhlo 101 let ...
Po stručném, ale zajímavém a informačně bohatém úvodu pak Hanka Žaludová přečetla dvě povídky, charakterizující autora v jeho kritickém pohledu na tehdejší společnost. Na závěr pak připomněla, že soubory povídek H.H.Munroa vycházely v různých souborech v různých překladech i pod různými názvy (např. Kruté šprýmy, Léčba neklidem, Hranaté vejce, Vůl v chryzantémách).