Masopust v klubu ...

Všichni přítomní přišli dobře naladěni, takže se s úsměvem zapojili i do úvodního krátkého "svátečního" rozcvičení těla i mysli ... :-)
Poté opět s úsměvem sledovali vystoupení "faráře" Zdenka Sedláře, který se po roce za všechny přítomné i za celé sídliště rozloučil s basou, připomenuvše jí mj. i aktuální minulé a očekávané události v nedávné minulosti i blízké budoucnosti ... Poučná i zábavná byla i jeho modlitba za basu, která předcházela jejímu uložení do hrobu za přispění obou funebráků ...  
A pak už se jenom roznášely masopustní koblihy, naléval čaj, ovoněný punčem, a rozvinula se společná zábava, v níž čas utíkal tak rychle, že si pomalu nikdo ani neuvědomoval nepřítomnost harmonikáře - opět se ukázalo, že si máme stále co říci a umíme se společně pobavit, třeba i o probíhající olympiádě ... :-)