Blahopřání jubilantům 15. února 2018 ...

... protože pohodu přinesly nejen děti z 1. třídy ZŠ Mutěnická (většinou byly v klubu poprvé a nejen zazpívaly, ale také si vyzkoušely cvičení s prsty ...), ale i vnučka jedné z oslavenkyň působivým a sólovým přednesem dvou obtížných písní a poté všichni účastníci oslavy - poblahopřáli jsme sedmi oslavencům, pan starosta předal za ÚMČ pět balíčků jubilantům, aby si posléze i sám vyzkoušel roli oslavence ... :-)
A jak to na oslavě má být, poté se už připíjelo a hodovalo (obého přiměřeně :-)) a především zpívalo a dobře se bavilo ... takže i přes sportovní přenos z olympiády se nikomu z klubu nechtělo, což snad alespoň částečně dokumentují pořízené momentky ... :-)