Akce a informace

Provoz mateřských škol na Vinohradech

V měsíci květnu budou mateřské školy, kde je zřizovatelem Městská část Brno Vinohrady, uzavřeny. Naopak v prázdninovém provozu v měsíci červenci budou mít všechny mateřské školy otevřeno, v srpnu pak budou jako každoročně uzavřeny.

zobrazit více

Nové psí hřiště na Vinohradech

Připravuje se nové psí hřiště

zobrazit více

Dezinfekce prostor na Vinohradech

Především ve večerních hodinách je pravidelně prováděna dezinfekce veřejných prostor – budovy radnice: chodby k lékařům i zbytek budovy, v budově jsou umístěny i dezinfekční rohože. Pravidelně je též prováděna dezinfekce našich třinácti trolejbusových zastávek. V tomto týdnu proběhne i dezinfekce laviček před radnicí a domů s pečovatelskou službou.

zobrazit více

POZOR: ZMĚNA DATA K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PROBĚHNE DNE 17. ČERVNA 2020

NÁVRH PŘIPRAVOVANÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

zobrazit více

Zvýšená hygienická opatření ve společných prostorách obecních domům

V této souvislosti bych chtěl velmi poděkovat všem pracovníkům úklidu na Vinohradech, a to nejen v obecních domech, protože nemalou měrou přispívají, v současné době, ke zvýšení prevence ochrany obyvatel domů před nákazou.

zobrazit více

 <  1 2 3 4  >