Výzva k programu COVID pro nájemce obecních nebytových prostor

Výzva k programu COVID pro nájemce obecních nebytových prostor

na Vinohradech

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo Výzvu k programu COVID-nájemné.

Odkaz:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/

 

Žádosti je možné podávat do 30. září 2020 vč., a to elektronicky v rámci informačního systému na výše uvedených webových stránkách mpo.cz.

 

MČ Brno-Vinohrady poskytla v rámci tzv. rozhodného období (duben-červen 2020) slevu na nájemném pro nájemce obecních nebytových prostor v měsíci dubnu slevu 100% nájemného. Další 2 měsíce (květen-červen) již ponechala nájemné původní, tedy bez slevy. V rámci tzv. rozhodného období však splnila v rámci programu COVID – nájemné podmínku, kdy si mohou nájemci těchto prostor požádat o jeho částečné uhrazení. Všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti jsou k dispozici přímo v systému. K žádosti je také třeba doložit potvrzení o úhradě nájemného žadatelem.

 

Upozorňujeme, že potvrzení o úhradě alespoň 50% nájemného (duben-červen 2020) pro nebytové prostory v bytových domech vydá Správa domů, Mikulovská 4.

 

Pro ostatní nebytové prostory v objektech MČ Brno-Vinohrady vydá úřad MČ, Velkopavlovická 25.