Informace pro občany

Přijďte si zacvičit na nový posilovací stroj na ulici Tvrdonické. Určeno pro hendikepované spoluobčany.