Informace pro nájemníky

II. etapa obnovy elektroinstalací bytových domů - pokračování na Pálavském nám. 6, 7, 8, 9
 
 
Vážení nájemníci,
 
v rámci II.. etapy obnovy elektroinstalací ve společných prostorách obecních bytových domů již v současné době pokračují práce v domě na Pálavském nám. 6, 7, 8, 9.
Obnovu elektroinstalace v celém domě zajišťuje společnost ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., která rovněž v koordinaci s Bytovým a všeobecným odborem ÚMČ Brno-Vinohrady zajištuje pravidelné informování nájemníků o postupu prací. Rovněž s přihlédnutím na současnou epidemiologickou situaci, jsou pracovníci zhotovitelské firmy v souladu s bezpečnostními pokyny a nařízeními vlády vybaveni nezbytnými hygienickými pomůckami.
Pro úplnost ještě uvedu, že v současné době provádějí ze zadní strany domu Brněnské vodárny rekonstrukci kanalizace vč. přípojek. Zadní vchody domu jsou tak z důvodu bezpečnosti uzavřeny.
 
Po dobu prací prosíme nájemníky o spolupráci, trpělivost a pochopení. Děkujeme.
 
 
Michal Krejsa, místostarosta MČ