Informace bytového odboru

Vážení nájemníci,
v rámci 2.etapy obnovy elektroinstalací ve společných prostorách obecních bytových domů budeme, po ukončení první fáze (Vlčnovská 3,5,7,9), pokračovat druhou fází, a to v domě Prušánecká 11,13,15,17, která bude zahájená v lednu 2020. Nájemníci budou o průběhu prací pravidelně informováni ze strany zhotovitele firmy ELEKTRO PLUS, spol. s.r.o., ve společné koordinaci s Bytovým a všeobecným odborem ÚMČ Brno – Vinohrady.
Po dobu prací, prosíme, nájemníky v domě o spolupráci, trpělivost a pochopení. Děkujeme.
 
                                                                                                           Bc. Michal Krejsa, místostarosta MČ