Fontána před radnicí

Upozorňujeme občany a návštěvníky naší městské části, kteří tráví volné chvíle před budovou radnice v přilehlém parku s fontánou, že její provoz má stanovená pravidla, je to především zákaz pohybu psů, odhazování odpadků a celkově vstup do blízkosti vodotrysku. Nepatřičné předměty často ucpávají trysky a fontána tak bývá z tohoto důvodu často mimo provoz a její čištění vyžaduje finanční náklady (kromě odpadků a biologického materiálu z okolních stromů se pod roštem občas naleznou i uhynulí hlodavci).
Rovněž upozorňujeme, že voda ve fontáně cirkuluje a z výše uvedených důvodů je v rámci udržení alespoň minimální kvality chemicky upravována poměrně agresívními látkami, které jsou nejen nebezpečné při požití takto upravené vody, ale také mohou vyvolávat vážné kožní reakce. Pohyb malých dětí ve fontáně je tedy skutečně nežádoucí. Ostatně na tyto zákazy upozorňuje i informační tabule u fontány.
Děkujeme za pochopení.