​Další tři třídy mateřské školy

Další tři třídy mateřské školy
 
V pondělí 5. října bylo předáno staveniště v bývalé základní škole na Bzenecké firmě Moravská stavební unie – MSU s.r.o. a byla tak zahájena realizace veřejné zakázky „Zřízení detašovaného pracoviště Mateřské školy Prušánecká v budově Bzenecká 23“.
V průběhu 8 měsíců budou provedeny stavební práce, které přemění 2. nadzemní podlaží (1. patro) severní sekce na nové 3 třídy mateřské školy. Součástí projektu detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká je též nová zahrada s orientací k ulici Tvrdonické.
Na Vinohradech se tak zvýší kapacita mateřských škol o přibližně 60 míst. Díky tomu bude vyřešen dlouhodobý problém rodičů, kteří potřebují umístit vinohradské děti do mateřských škol.
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhá za plného provozu ostatních nájemců objektu, omlouváme se za zvýšený hluk a případné další problémy s přestavbou spojené.
 
Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. – místostarosta
Miroslava Jojová – úsek školství