Poplatek za komunální odpad

31.5.2017 končí splatnost místního poplatku za komunální odpad.
 
Nevhodnějším způsobem úhrady pro ty z Vás, kteří jste vlastníky či disponenty bankovního účtu, je bezhotovostní platba. Z pohodlí domova tak můžete splnit svou poplatkovou i ohlašovací povinnost a ušetříte tím čas, který nestrávíte čekáním na pokladně. Potvrzením o úhradě je výpis z účtu.
Č. účtu: 111220022/0800, variabilní symbol = rodné číslo poplatníka. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME!
Pokladny jsou otevřeny v pokladních hodinách na Šumavské 33 celoročně, na Malinovského náměstí od března do května.
Upozorňujeme, že v těsném okolí budovy Šumavská 33 probíhají stavební práce a je obtížné zaparkovat. Z důvodu stavebních úprav rovněž nebudou otevřeny pokladny v přízemí, pouze v 9. patře. V souladu se stále se zlepšující elektronizací státní správy bude rovněž omezen počet aktivních pokladen na Malinovském náměstí. Současně však pracují kompetentní útvary na možnosti platit platební bránou přístupnou z e-shopu. Tato služba by měla být pro veřejnost zpřístupněná ještě před uplynutím lhůty splatnosti v letošním roce.
 
Sazba poplatku v roce 2017 je stejná, jako v loňském roce, a je dvojí; základní činí 670 Kč na poplatníka a rok, snížená činí 500 Kč na poplatníka a rok (pro děti, které v letošním roce nedosáhnou věku 4 let a pro seniory, kteří v letošním roce dosáhnou 70 let a více); snížená sazba se netýká poplatkové povinnosti vznikající z titulu vlastnictví, tzn., že sazba za „zpoplatněnou nemovitost“ je základní a činí za celý rok 670 Kč bez ohledu na věk vlastníka. 
 
Poplatníkem v Brně je:
1) každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně,
2) cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie,
3) fyzická osoba-vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba.
 
Poplatníci pod body 2-3 mají ohlašovací povinnost.
 
Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně a vlastnictví bytu, kde nikdo není hlášen k pobytu).
 
Děkujeme všem, kteří svou poplatkovou i ohlašovací povinnost splnili a splní řádně a včas.
 
Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti, atd.) najdete na www.brno.cz/odpady, nebo na tel. 542 174 301-26.
Na stránkách můžete zaregistrovat email adresu v případě, že máte zájem o odběr obecných informací o místním poplatku. Registrace je v podstatě anonymní, této možnosti zatím využilo již 15 tisíc zájemců.
 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro